Studentkoret Blandede Akademikere er det eldste offisielle studentkoret ved Universitetet i Bergen og ble stiftet i 1991. Den gang besto koret av en litt mindre gjeng menn og kvinner under ledelse av Tore Kloster og Øyvind Sørum som stolt kalte seg Studentkoret. Fra 2000-tallet begynte utviklingen mot koret vi kjenner til i dag. Vi gikk fra å hete BAK til BLAK, gikk fra rødt til turkist, og byttet ut et mer tradisjonelt korrepertoar med mye kirkemusikk til å synge drikkeviser og egenproduserte tekster på populærmusikalske melodier.

Studentkoret på 17. mai 1994.

Studentkoret på 17. mai 1994.

I dag består BLAK av rundt 40 sangglade studenter fra alle læresteder for høyere utdanning i Bergen. Vi holder et høyt musikalsk nivå og har et blandet repertoar. Vi synger alt fra klassisk til pop via tradisjonelle drikkeviser og folkemusikk fra ulike nasjoner. Vi har fortsatt en sterk tradisjon med egenarrangert musikk og selvskrevne sangtekster. Koret avholder vanligvis to større konserter på slutten av hvert semester, men opptrer også jevnlig på ulike studentarrangement og på oppdrag i næringslivet. Ønsker du å booke oss til ditt arrangement?

Studentkorets formål er “å fremme sanglede blant studenter gjennom et godt sosialt og musikalsk miljø”. Det sosiale er derfor også svært viktig. Det arrangeres jevnlig korpils, hytteturer og fester, og vi deltar på Korhelg i inn- og utland hvor vi treffer studentkor fra hele landet.

Opptak av nye medlemmer skjer på starten av hvert semester (i midten av august og januar) etter vår tradisjonelle Åpen Øving på Det Akademiske Kvarter. Har du lyst til å bli med i BLAK?

Følg med på vår Facebook-side for å holde deg oppdatert på konserter, Åpen Øving og mye mer!